Αποτελέσματα διαγωνισμού RFP3


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP3 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Σαμαράς Α.Ε.”.

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow