ΕΡΩΤΗΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP4/2018


Ερώτημα: Ποιες είναι οι ποσότητες των προϊόντων και το ποσό που θα διατεθεί μέχρι το τέλος του έτους;

Απάντηση: Δεν μπορεί να προκαθοριστεί η ποσότητα ούτε το ύψος του ποσού καθώς οι προγραμματικές ανάγκες μεταβάλλονται.