Θετικότερη η Στάση της ελληνικής κοινωνίας προς Μετανάστες και Πρόσφυγες σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες


Έρευνα σε 2.000 Έλληνες για τις Αντιλήψεις περί Ταυτότητας, Μετανάστευσης και Προσφύγων

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τίτλο «Αντιλήψεις περί εθνικής ταυτότητας, μετανάστευσης και προσφύγων στην Ελλάδα», που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ενηλίκων, ηλικίας 18 έως 64 ετών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών σε ανοιχτές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες.

Η Ελλάδα είναι η έκτη κατά σειρά χώρα στην οποία η πρωτοβουλία «More in Common» σε συνεργασία με το «Social Change Initiative» πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με τη στάση των Ελλήνων απέναντι στη χώρα τους και της θέσης της στον κόσμο, εστιάζοντας στο αίσθημα της εθνικής ταυτότητας και τις απόψεις των Ελλήνων για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες.

Το SolidarityNow, ως ένας από τους συνεργάτες της πρωτοβουλίας συνέβαλε στη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα και στη διοργάνωση της σημερινής παρουσίασης σε εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών – ανθρωπιστικές οργανώσεις, διεθνείς φορείς, εθνικούς θεσμικούς φορείς.

Τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη να παρουσιαστεί στην ελληνική κοινή γνώμη ότι η βοήθεια προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες δε συντελείται σε βάρος των αναγκών του τοπικού πληθυσμού. Αντίθετα, υπογραμμίζει ότι εάν οι ανάγκες των δύο μερών συνδυαστούν, θα προωθηθεί αποτελεσματικότερα η ικανοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, οι Έλληνες διαθέτουν «θερμά» αισθήματα για τους νεοεισερχόμενους «ξένους» στη χώρα, αφού το 77% πιστεύει ότι οι μετανάστες είναι πρόθυμοι να εργαστούν σκληρά και το 56% θεωρεί ότι προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, η πλειοψηφία (77%) των ερωτηθέντων εκφράζει απογοήτευση σχετικά με τον τρόπο που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης και παράλληλα εκφράζουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στα θεσμικά κρατικά όργανα (79%). Ταυτόχρονα, το 62% των ερωτηθέντων φαίνεται να μην έχουν σαφή εικόνα του ρόλου και του έργου των ΜΚΟ και να δυσπιστούν απέναντι τους.

Αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση Ελλήνων με πρόσφυγες ή/και μετανάστες, με το 50% των ερωτηθέντων να έχει κάνει κάποια δωρεά σε χρήμα ή είδος τον τελευταίο χρόνο, το 40% να γνωρίζει προσωπικά κάποιο πρόσφυγα, ενώ το 38% γνωρίζει προσωπικά κάποιον εθελοντή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ (ολόκληρη η έρευνα στα αγγλικά).

*Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σε άλλες πέντε (5) χώρες -Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία και Ολλανδία- με στόχο την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των στάσεων των λαών αναφορικά με συγκεκριμένα εθνικά θέματα, όπως η προσφυγική κρίση.