ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν.4320/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Στο πλαίσιο των συνοδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, από 20/4 μέχρι 20/5 θα μπορούν οι ωφελούμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις παροχές αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι παροχές αφορούν:

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος
β. Επίδομα ενοικίου για νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις παλιών, 70 € το μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένεια  μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως
γ. Επιδότηση σίτισης: δίδεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα, συνολικής αξίας 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας μέχρι του ποσού των 220 ε μηνιαίως

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά από τις 10:00-13:00 (κατόπιν ραντεβού 2310501040) και θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά

·         Κωδικούς εισόδου στο σύστημα TAXIS
·         ΑΜΚΑ από όλα τα μέλη της οικογένειας και συγκατοίκους
·         Ταυτότητα του δικαιούχου ή οποιαδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο
·         Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει
·         Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
·         Εισοδήματα τρίτων που συγκατοικούν με τον δικαιούχο και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει γίνει φορολογική δήλωση την περσινή χρονιά (εκκαθαριστικό 2014, χρήση 2013).

Οι δράσεις του κέντρου είναι ανοιχτές σε όλους τους δικαιούχους.