ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Υποβολή μέχρι: 26/2/2024
Τοποθεσία: Αθήνα

Ημερομηνία έναρξης: ASAP

Καθεστώς:  Πλήρης απασχόληση – ορισμένου χρόνου

Πολιτική για την προστασία των παιδιών: Ο κάτοχος της θέσης εργασίας δεν θα έχει τακτική επαφή με παιδιά.

Επισκόπηση της θέσης εργασίας

To SN αναζητά έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κοινωνικό επιστήμονα, ο οποίος θα συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του έργου “PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους” με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος προστασίας και υποστήριξης των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, προωθώντας παράλληλα επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό της εμπορίας ανθρώπων μέσω μιας προσέγγισης ευαίσθητης ως προς το φύλο και το παιδί.

Αρμοδιότητες

 • Χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο για την προστασία των ομάδων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
 • Κινητοποίηση των μονάδων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης
 • Επικαιροποίηση των σχετικών εργαλείων κατάρτισης
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση των διαδικασιών λειτουργίας

Προσόντα

Απαραίτητα

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο (κατά προτίμηση μεταπτυχιακό) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, σε κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνική Εργασία, Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ψυχολογία)
 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε σχετικό τομέα σε έργα που εξυπηρετούν ευάλωτες ομάδες, ιδίως θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσφυγες και μετανάστες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων/προστασίας, ιδίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Συνειδητοποίηση και ικανότητα εργασίας με θύματα εμπορίας ανθρώπων και επιζώντες έμφυλης βίας, καθώς και των ευαισθησιών και των μέτρων εμπιστευτικότητας που αυτό συνεπάγεται
 • Άριστες διαπροσωπικές, ομαδικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα οργάνωσης και ιεράρχησης του φόρτου εργασίας με τη χρήση πρωτοβουλίας όταν χρειάζεται,
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών – εμπιστοσύνη στα εργαλεία και το λογισμικό πληροφορικής

Επιθυμητά

 • Προηγούμενη εργασία σε πλαίσιο ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων
 • Προηγούμενη απασχόληση στον τομέα της προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή κινήτρων σας στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Social Scientist_ Athens_PROCAP“.

Η SN είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Τα άτομα με αναπηρία και από ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της SN να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή από βλάβες και κακοποίηση. Η πρόσληψη υπόκειται στα πρότυπα παιδικής προστασίας της SN, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ιστορικού και της τήρησης της πολιτικής της SN για την προστασία των παιδιών.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, η SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή κινήτρων) το αργότερο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα προ-επιλεγούν.

To έργο «PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» σαν Ειδική Δράση για την Παροχή υπηρεσιών σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, με Κωδικό ΟΠΣ 6002554.

 

 

 


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.