Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης | #SocialJustice


#ΈχωΔικαίωμα

SolidarityNow: Πράξεις Αποκατάστασης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα διαρκές πολιτικό και κοινωνικό ζητούμενο. Με αφορμή τη διεκδίκησή της έχουν δοθεί και δίνονται καθημερινά μάχες, καθώς αποτελεί βασικό σημείο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τί είναι όμως Κοινωνική Δικαιοσύνη; Μπορούμε να συνοψίσουμε την ιδέα της σε ορισμένες αξίες κρίσιμες για μια περιεκτική Δημοκρατία: στη γενική αποδοχή της αρχής της Ελευθερίας για όλους, στην Ίση και Δίκαιη μεταχείριση όλων των ανθρώπων δίχως διακρίσεις, στην Αποδοχή Διαφορών και Ανισοτήτων, μόνον εφ’ όσον η πρόσβαση στα δικαιώματα είναι ανοικτή σε όλους/ες και, μόνο εφόσον αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των ασθενέστερων και των λιγότερο ευνοημένων. Στη Διάχυση όλο και περισσότερο των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων προς τα κάτω, στα κοινωνικά στρώματα που βιώνουν το φάσμα του αποκλεισμού.

Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους παρεμποδίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικά και αναφαίρετα δικαιώματα όπως π.χ. στη Δικαιοσύνη, στην Υγεία, στη Στέγαση, στην Απασχόληση, στην Εκπαίδευση. Το SolidarityNow -μέσα από τις Νομικές Υπηρεσίες του που λειτουργούν στα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με το Τμήμα Συνηγορίας του που δραστηριοποιείται για να πετύχει αλλαγές πολιτικών και αλλαγές στη νομοθεσία-, προσπαθεί να διευκολύνει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να διεκδικήσουν τα κοινωνικά και ατομικά τους δικαιώματα. Και ταυτόχρονα, να ασκήσει κριτική και πίεση στους ιθύνοντας, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα αναξιοκρατίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης παρουσιάζουμε τις ιστορίες της Ελένης, της Μαριάμ, του Μοχάμεντ, της Όλγας και της Στέφκα, ανθρώπων που το SolidarityNow στήριξε, ενδυνάμωσε και βοήθησε να διεκδικήσουν ξανά τα δικαιώματά τους. Και ως ένα βαθμό, ο δικός τους αγώνας αποτελεί μια πράξη αποκατάστασης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.