Η Αλληλεγγύη έχει βρει τη Στέγη της!


Αποτελέσματα σε Αριθμούς:

Η Δράση του SolidarityNow για Παροχή Στέγης σε Αιτούντες Άσυλο και Υποψήφιους Μετεγκατάστασης

 Το SolidarityNow συμβάλλει δυναμικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης αιτούντων άσυλο και υποψηφίων μετεγκατάστασης που βρίσκονται στην Ελλάδα με όρους αξιοπρέπειας και σεβασμού, έχοντας προσφέρει στέγη και φιλοξενία σε περισσότερα από 4.400 ευάλωτα άτομα -ανάμεσά τους περισσότερα από 2.000παιδιά- από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Το SolidarityNow, πιστεύοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διαμένει σε σκηνές ή σε κλειστούς καταυλισμούς, έδρασε -και συνεχίζει να δρα- αναπτύσσοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα φιλοξενίας. Γνώμονας της δράσης αυτής είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και αναπτύσσοντας μοντέλα στέγασης που λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου/οικογένειας.

Με καινοτόμα προσέγγιση στα θέματα της φιλοξενίας, στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος “Home for Hope”, η οργάνωση παρέχει ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση σε καταλύματα σε ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμούς, στο διάστημα παραμονής τους στη χώρα μας έως ότου μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε., έως ότου επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους ή έως ότου αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα του SolidarityNow -που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Σίνδο, την Τήλο,  το Κιλκίς, τις Ροβιές Εύβοιας, τα Ιωάννινα, την Πελοπόννησο και την Ημαθία- έχουν εστιάσει στην άμεση διασφάλιση καταλύματος, ενώ παράλληλα οι ωφελούμενοι υποστηρίζονται με μια σειρά ολοκληρωμένων δωρεάν υπηρεσιών τόσο μέσα από το πρόγραμμα όσο και μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης, όπως: πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.

Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει  τέσσερις (4) τύπους δομών, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων:

 • Ανεξάρτητες αστικές δομές

Οι ωφελούμενοι φιλοξενούνται σε ανεξάρτητα σπίτια, δημιουργώντας οι ίδιοι το νοικοκυριό τους -σε αυτές περιλαμβάνεται και η φιλοξενία προσφύγων από Έλληνες στα δικά τους σπίτια

 • Συλλογικές δομές (συνεργαζόμενα ξενοδοχεία / **η στέγαση σε αυτού του τύπου δομές έχει ολοκληρωθεί)

Οι ωφελούμενοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται η οργάνωση, έχοντας την υποστήριξη από  εξειδικευμένο προσωπικό και μια σειρά προσφερόμενων υπηρεσιών.

 • Δομές προστασίας για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Οι δομές αυτές αφορούν στη στέγαση των ωφελούμενων αφενός του εξειδικευμένου προγράμματος “Ασφαλής Πρόσφυγας”, που αποτελεί το πρόγραμμα βοήθειας για τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και αφετέρου ευάλωτων προσφύγων/αιτούντων άσυλο, όπως άτομα με αναπηρία, έγκυοι, θύματα βίας, θύματα βασανιστηρίων, κ.ά.

 • Πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής συνύπαρξης της Τήλου

Στην Τήλο λειτουργεί πιλοτικά δομή φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο με παράλληλες στοχευμένες ενέργειες για την ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την αρμονική συνύπαρξή τους με τον τοπικό πληθυσμό.

«Ξεκινώντας από την έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης των Ελλήνων προς τους πρόσφυγες, στηρίζοντας όσους φιλοξένησαν στα σπίτια τους και συγκατοίκησαν μαζί τους, το πλέγμα των δράσεων φιλοξενίας περιλαμβάνει σήμερα τη στέγαση σε περισσότερα από 150 διαμερίσματα», σημειώνει ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής του SolidarityNow. «Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις δράσεις μας ώστε περισσότεροι αιτούντες άσυλο να μεταφερθούν από τα νησιά ή τους καταυλισμούς με στόχο να αποκτήσουν την ασφάλεια ενός σπιτιού και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Παράλληλα, και παρατηρώντας ότι 1 στους 5 ωφελούμενους της οργάνωσης παρουσιάζει μια επιπλέον ευαλωτότητα, το  SolidarityNow ανέπτυξε εξειδικευμένες δράσεις στέγασης και υποστήριξης για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες, καθώς και για όσους χρειάζονται άμεση στέγαση (έγκυοι, θύματα βίας, θύματα βασανιστηρίων, κ.ά.).

Το Προφίλ των Ωφελούμενων σε Αριθμούς

 • περισσότεροι από το 55,05% των ωφελούμενων είναι πρόσφυγες υποψήφιοι στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
 • 28,08% είναι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
 • 14,16% είναι σε διαδικασία επανένωσης με άλλα μέλη της οικογένειάς τους
 • περίπου 21% των ωφελούμενων αντιμετωπίζουν κάποια ευαλωτότητα, όπως:
 • 20,64% είναι άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας
 • 22,17% είναι μονογονεϊκές οικογένειες
 • 13,54% είναι γυναίκες σε κίνδυνο και,
 • 7,5% έχει ένα είδος αναπηρίας

Οι ομάδες του SolidarityNow, έχουν μέχρι σήμερα προσφέρει περισσότερες από 3.500 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έχουν διευκολύνει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες για 2.394 ωφελούμενους και έχουν παράσχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε περίπου 250 άτομα. Αξιοσημείωτο επίσης ότι μέχρι σήμερα, παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από 40.000 εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το SolidarityNow υποστηρίζει το άμεσο κλείσιμο των καταυλισμών και τη μεταφορά των πληθυσμών σε δομές στέγασης στην ηπειρωτική Ελλάδα.  Στόχος, η παροχή άμεσης ανακούφισης σε άτομα που υποφέρουν από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και η επένδυση σε εναλλακτικές μορφές στέγασης, όπως συστήματα μίσθωσης διαμερισμάτων και προγράμματα φιλοξενίας αλλά και δράσεις που θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μας.

 *Τα προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας “Home for Hope” υλοποιούνται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).