ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

SolidarityNow

Από το Σεπτέμβριο του 2020 το SolidarityNow ξεκίνησε δυναμικά να υποστηρίζει μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αυτή των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα αγόρια και κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών που βρίσκονται στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο που να είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους και έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της πολιτείας και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που χρήζουν άμεσης και επείγουσας υποστήριξης είναι ακόμα μεγάλος. Πολλοί από τους ασυνόδευτους ανήλικους που διαβιούν στη χώρα μας βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης ή είναι στο δρόμο/ άστεγοι.

Το SolidarityNow υποστηρίζει τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

Α) Επείγουσα υποστήριξη σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας στη Β. Ελλάδα

Το SolidarityΝow παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης σε 175 ασυνόδευτα παιδιά, σε τρεις προσωρινούς χώρους φιλοξενίας στη βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα, στους νομούς Κοζάνης και Ιωαννίνων. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που διέμεναν προηγουμένως είτε σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε βρίσκονταν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, υποστηρίζονται με κατάλληλες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)

Η επείγουσα αυτή παρέμβαση υλοποιήθηκε υπό το γενικό συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Β) Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω «Βήμα-Βήμα»

Το SolidarityΝow προσφέρει μια εναλλακτική μορφή φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών ηλικίας 16 έως 18 ετών, με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή ασφαλούς στέγασης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στην παροχή βασικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη φροντίδα και προστασία των παιδιών, η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, η υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυντήρησης ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν μεταβαίνοντας προς την ενηλικίωση κι έτσι να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)

*Το πρόγραμμα (MIS:5063334) χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Ελλάδας και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των Εισαγγελέων Ανηλίκων και Πρωτοδικών.