ΑΡΘΡΟ | Ένας Φορολογικός Οδηγός για όλους (σε 7 γλώσσες)


Μεγαλώνεις σε μια χώρα, ενηλικιώνεσαι, αποκτάς ταυτότητα, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό ασφάλισης, νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλα αυτά σου επιτρέπουν να έχεις πρόσβαση σε κάθε κρατική υπηρεσία, δομή υγείας και παιδείας, καθώς και να διεκδικήσεις, αν κάποια στιγμή χρειαστεί ένα επίδομα, κάποια υπηρεσία ή αρωγή από την πολιτεία, ένα δικαίωμά σου που καταπατάται.

Τα παραπάνω είναι θεμελιώδη στοιχεία για τη ζωή ενός ανθρώπου στην Ευρώπη. Θεμελιώδη, και κάπως αυτονόητα. Για αυτόν τον λόγο, μόνο όταν τα απωλέσουμε ή όταν αμφισβητηθούν, καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητά τους και αυτό ισχύει για όλους είτε είμαστε αυτόχθονες είτε όχι.

Για τους ανθρώπους που εκτοπίζονται από τις χώρες καταγωγής τους και αναγκάζονται να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή σε μια νέα χώρα, η ύπαρξη νομιμοποιητικών εγγράφων είναι η βασική τους μέριμνα γιατί διαφορετικά είναι αδύνατον να συνεχίσουν ομαλά τον δρόμο προς την ένταξη τους στη νέα κοινωνία.

Στο SolidarityNow αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραπάνω θέτουμε στον πυρήνα των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών, τη Λογιστική Υπηρεσία.

Στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας και στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, το εξειδικευμένο προσωπικό της Λογιστικής Υπηρεσίας παρέχει:

  • Συμβουλές για φορολογικά θέματα
  • Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Κατάθεση αιτήσεων για κοινωνικά επιδόματα
  • Ρύθμιση οφειλών
  • Έκδοση καρτών ανεργίας
  • Υποστήριξη σε καθημερινές προκλήσεις που αφορούν την ένταξη (έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, κωδικών TAXISnet, έκδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, κάρτας ανεργίας κ.α.)

Ο παρών Φορολογικός Οδηγός συντάχθηκε για να προσφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης όλων των ανθρώπων που διαβιούν στην Ελλάδα. Ο Οδηγός παράχθηκε στα Ελληνικά και σε έξι (6) ακόμα γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ουκρανικά, Ουρντού, Φαρσί).

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Αραβικά

Ουκρανικά

Ουρντού

Φαρσί

Δεν είναι μόνο μια δήλωση ύπαρξης (ή όχι) εισοδήματος

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι ένας τρόπος να αποδείξει ένας άνθρωπος τη νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα, ενώ διευκολύνει και άλλες ενέργειες όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα, τις συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Μερικοί ενδεικτικοί αριθμοί της λογιστικής υπηρεσίας για το 2023:

930 + άνθρωποι ζήτησαν και έλαβαν λογιστική συνδρομή από την υπηρεσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

1423 συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν

723 φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν και

351 αιτήσεις υποβλήθηκαν για κοινωνικά οφέλη (επιδόματα, κάρτες ανεργίας, κάρτες μετακίνησης κα).

*Από 1η Αυγούστου 2023, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελβετίας-Ελλάδας / Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ και από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου.

**Από τον Αύγουστο 2022, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από τα EEA Grants με διαχειριστή της δωρεάς τους ΣΟΛ Crowe και HumanRights360.

***Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.

Η λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Προσφύγων (Blue Refugee Center) υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη UNICEF Greece.