ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ10/2020


Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», ITB10/2020.

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow