ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ07/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ07/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow