ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ09/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ09/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία IP EXPERT, Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ ΟΕ.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow