Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ7


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ7 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Argos Security.