Διευκρινήσεις επί διαγωνισμών προμηθειών


Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενοδοχείου Soho.

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Εξοπλισμού Διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη