ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ01/2021

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021» ΕΡΩΤΗΣΗ Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι νόμιμες κρατήσεις που αναφέρετε στη σελίδα 5 στην Οικονομική Προσφορά, στην §14 «Τρόπος Υποβολής Προσφορών».  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στο συγκεκριμένο έργο δεν προκύπτουν νόμιμες κρατήσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ02/2021

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική»,  ITB02/2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο καθώς και ava κουζίνας παρέχονται από την εταιρεία μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ναι, όλα τα παραπάνω είδη θα παρέχονται από την ανάδοχο εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ01/2021

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021» ΕΡΩΤΗΣΗ Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το είδος της επιστολής που θα θέλατε από συνεργαζόμενη τράπεζα για την πιστοποίηση της οικονομικής μας επάρκειας. Η τράπεζα μπορεί να εκδώσει επιστολή συνεργασίας, η οποία όμως δεν αναφέρει οικονομικά στοιχεία, και επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας. Εναλλακτικά θα θέλαμε […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ITB02/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική». Το έργο όπως αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2021

Ανακοινώνεται η ακύρωση του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου “Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου “Φρουραρχείο” στην Αττική με αριθμό ITB02/2021. Το Σωματείο θα δημοσιεύσει εκ νέου σχετικό Διαγωνισμό με αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ITB02/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική». Το έργο όπως αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης […]

«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Active citizens fund Greece, EEA Grants

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». Αντικείμενό της είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας […]