ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτολεμαίων 29Α, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις […]

Προξήρυξη Διαγωνισμού ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτολεμαίων 29Α, 2ός όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54630 Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 Μοναστηρίου 156 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις […]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Containers

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια container εντός της ελληνικής περιφέρειας». Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενιαίων μεταφερόμενων οικισμών τύπου container, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του […]

Διευκρινήσεις επί διαγωνισμών προμηθειών

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενοδοχείου Soho. Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Εξοπλισμού Διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού και γραφείων στο δήμο Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας και σε όποια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης ζητηθεί από τον εντολέα. Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός για για την […]

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 156, στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και σε όποια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης ζητηθεί από τον εντολέα. Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμό για για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού […]

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SOHO, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 25, 105 52, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενοδοχείου SOHO επί της οδού Μενάνδρου, Αθήνα. Αντικείμενο διαγωνισμού : Πρόχειρος διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην είσοδο του Ξενοδοχείου SOHO […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Το Ελληνικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow», με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων,με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 2.Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό 100.000 € χωρίς ΦΠΑ. […]