ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ  Διαγωνισμός για «την προμήθεια ειδών Εξοπλισμού Γραφείου» (ΙΤΒ02/2019) ΕΡΩΤΗΜΑ Ειδικές κατασκευές  –  κατόπιν παραγγελία (δεν γνωρίζουμε σε τι ειδική κατασκευή αναφέρεστε) Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τις ειδικές κατασκευές; Απάντηση: Ως ειδικές αναφέρονται οι κατασκευές που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τυπικές διαστάσεις επίπλων (πχ. βιβλιοθήκη, πάγκος εργασίας). Αυτές αναφέρονται μόνο […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ΙΤΒ022019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1842   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ΙΤΒ022019. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» . ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου και συνολικού προϋπολογισμού € 15.000,00». Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΤΒ042019».

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1844     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΤΒ042019». Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ. 1843   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» .  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου του Σωματείου […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1841 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).  Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων […]

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP4/2018

Ερώτημα: Ποιες είναι οι ποσότητες των προϊόντων και το ποσό που θα διατεθεί μέχρι το τέλος του έτους; Απάντηση: Δεν μπορεί να προκαθοριστεί η ποσότητα ούτε το ύψος του ποσού καθώς οι προγραμματικές ανάγκες μεταβάλλονται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού RFP3

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP3 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Σαμαράς Α.Ε.”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow