ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP4/2018

Ερώτημα: Ποιες είναι οι ποσότητες των προϊόντων και το ποσό που θα διατεθεί μέχρι το τέλος του έτους; Απάντηση: Δεν μπορεί να προκαθοριστεί η ποσότητα ούτε το ύψος του ποσού καθώς οι προγραμματικές ανάγκες μεταβάλλονται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού RFP3

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP3 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Σαμαράς Α.Ε.”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP2/2018

RFP2/2018:  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Ερώτημα 1ο: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής και η χρέωση των μεταφορικών για τα Ιωάννινα; Απάντηση: Θα πρέπει ο συμμετέχων να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο του έργου που περιλαμβάνει και τον τρόπο και τα έξοδα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Προμήθεια γραφικής ύλης» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  27η Σεπτεμβρίου 2018 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]

TENDER ITB2 RESULTS

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ2 για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Συμμόρφωση του Αλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Νικολινάκος – Λαρδάς & Συνεργάτες”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITYNOW ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR)»

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Προσφορά με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμμόρφωση του Aλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», εφεξής ο «Διαγωνισμός». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]