ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB1

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ1 για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείο», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία Argos Security. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα επιφανείας περίπου 700 τ.μ., όπου λειτουργεί Κέντρο Αλληλεγγύης, από 1/3/2018 […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ7

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ7 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Argos Security.

Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαγωνισμού ΙΤΒ9

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ9 «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΑΝΑΞ A. E. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ6

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ6 «Μίσθωση έως 30 Οχημάτων τύπου van 9 θέσεων για ένα έτος» την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Σγουράκης Βασίλειος Voyager. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του Δευτέρου Ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείου» στην Αθήνα». Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ7 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη». Αναβάλλεται η διενέργεια του Διαγωνισμού της Τρίτης, 17:00 μ.μ. με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη λόγω ανωτέρας βίας, ο οποίος συμφωνείται να λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ITB7/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι χώροι που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης στη Θεσσαλονίκη με ακριβείς διευθύνσεις καθώς και οι ώρες και οι μέρες φύλαξης. […]