ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN». Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους στην […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2. […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 προπληρωμένων καρτών που θα χορηγηθούν σε ωφελούμενους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τους στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες (UNHCR) Αντικείμενο διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ SOLIDARITYNOW

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow». Αντικείμενο διαγωνισμού: προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτολεμαίων 29Α, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Πτολεμαίων 29Α, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 Το Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow» ματαιώνει τον υπ’ αριθ. 97/2016 διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΈΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια 260 πακέτων εκμάθησης βασικών γνώσεων και χρήσης Η/Υ και 40 πακέτων εκμάθησης αγγλικής γλώσσας. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την προμήθεια πακέτων εκμάθησης βασικών γνώσεων και χρήσης Η/Υ και πακέτα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί […]

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτολεμαίων 29Α, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη στις […]