ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα συνάψουν με την Αναθέτουσα Αρχή Συμφωνία- Πλαίσιο ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα συνάψουν με την Αναθέτουσα Αρχή Συμφωνία- Πλαίσιο ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη που θα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN». Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους στην […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2. […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 προπληρωμένων καρτών που θα χορηγηθούν σε ωφελούμενους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τους στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες (UNHCR) Αντικείμενο διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και διαχείριση έως 500 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ SOLIDARITYNOW

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow». Αντικείμενο διαγωνισμού: προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πτολεμαίων 29Α, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Πτολεμαίων 29Α, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630 Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας , Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 Το Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow» ματαιώνει τον υπ’ αριθ. 97/2016 διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης […]