ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων – Θεσσαλονίκη

Παράλληλα με τα εσωτερικά προβλήματα και τις προκλήσεις της Ελλάδας και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα σύνθετη κρίση που σχετίζεται με τη μετανάστευση επιδεινώνει περαιτέρω τη συνολική κατάσταση, φανερώνοντας επίσης τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία των πολιτών να σταθεί […]