ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2021

Ανακοινώνεται η ακύρωση του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου “Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου “Φρουραρχείο” στην Αττική με αριθμό ITB02/2021. Το Σωματείο θα δημοσιεύσει εκ νέου σχετικό Διαγωνισμό με αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ITB02/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική». Το έργο όπως αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης […]

«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Active citizens fund Greece, EEA Grants

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». Αντικείμενό της είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας […]

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ10/2020

Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», ITB10/2020. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ09/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ09/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία IP EXPERT, Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ ΟΕ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ08/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ08/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΗΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ07/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ07/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow