ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Κέντρου Αλληλεγγύης στην Αθήνα», ΙΤΒ01/2021  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης […]

«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Active citizens fund Greece, EEA Grants

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». Αντικείμενό της είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας […]

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ10/2020

Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», ITB10/2020. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ09/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ09/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία IP EXPERT, Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ ΟΕ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ08/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ08/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΗΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ07/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ07/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΤΒ10/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια και διανομή σχολικών ειδών σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Νότια και Βόρεια Ελλάδα», ITB010/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: η ανάδειξη Αναδόχου/Αναδόχων για την προμήθεια και διανομή σχολικών […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB09/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΗ Θα θέλαμε παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αναφορικά με τα ζητούμενα είδη και τεμάχια  — REFURBISHED DESKTOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / 22 τμχ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop) / 4τμχ  – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / 8τμχ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / 22 τμχ αν αναφέρεστε σε συνολική παράδοση του εξοπλισμού σε 1 σημείο στον Νομό Αττικής (παρακαλώ ενημερώστε μας για […]