ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB07/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το κόστος εγκατάστασης των κλιματιστικών να υπολογιστεί στην τιμή των κλιματιστικών  ή θα δοθεί ξεχωριστά Στον πίνακα Δ2 ? Οι απορροφητήρες  Θα χρειαστεί να τοποθετηθούν  και αν ναι τι εργασίες θα απαιτηθούν (ξυλουργικές, μπουρί εξαγωγής κτλ.) Οι  ηλεκτρικές συσκευές  θα παραδοθούν στα διαμερίσματα στην αρχική του συσκευασία ή θα πρέπει να γίνει και κάποιου […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ITB08/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την  προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στον Νομό Ιωαννίνων», ITB08/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο που αφορά στην προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στο νομό […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΙΤΒ09/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στον Νομό Αττικής», ITB09/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ) στον Νομό Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ITB07/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στον Νομό Ιωαννίνων», ITB07/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο που αφορά στην προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στον Νομό […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ06/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ06/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΤΒ6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 6/10/2020 και ώρα 12.00μμ. και η προθεσμία παράδοσης των αντικειμένων μέχρι τις 20/10/2020. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ06/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στην υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε το γνήσιο υπογραφής. Επειδή βάσει νόμου το γνήσιο δεν είναι υποχρεωτικό θέλετε να σας προσκομίσουμε την υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή μπορούμε να σας το παρέχουμε με ψηφιακή υπογραφή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΙΤΒ06/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης», ITB06/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.   Αντικείμενο διαγωνισμού: ανάδειξη Αναδόχου/Αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ) στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά […]