ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΤΒ6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 6/10/2020 και ώρα 12.00μμ. και η προθεσμία παράδοσης των αντικειμένων μέχρι τις 20/10/2020. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ06/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στην υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε το γνήσιο υπογραφής. Επειδή βάσει νόμου το γνήσιο δεν είναι υποχρεωτικό θέλετε να σας προσκομίσουμε την υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή μπορούμε να σας το παρέχουμε με ψηφιακή υπογραφή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΙΤΒ06/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης», ITB06/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.   Αντικείμενο διαγωνισμού: ανάδειξη Αναδόχου/Αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ) στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά […]

Ματαίωση των διαγωνισμών ΙΤΒ04/2020 και ΙΤΒ05/2020

Κείμενο: Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020, καθώς και του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020, λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών προς αξιολόγηση. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ05/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά με τον διαγωνισμό για την “Προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης” παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα παρακάτω: Διευθύνσεις διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αν υπάρχει λειτουργικό ασανσέρ σε κάθε οικοδομή και όροφο του εκάστοτε διαμερίσματος Ενημέρωση για το τι προϊόντα προορίζονται ανά διαμέρισμα Αν απαιτείται αποσυσκευασία και απομάκρυνση συσκευασιών από τα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020

SolidarityNow                                                                                           Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3724 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  «Διαγωνισμό για την […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020

SolidarityNow                                                                                           Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3722 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την  […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP01/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP01/2020 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία EXPRESS FACILITY MANAGEMENT – ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow