ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RFP01/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών ζητείται η υποβολή και σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε usb stick. Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε CD ?ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όλα τα αρχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) αποθηκευμένα σε USB STICK το οποίο εμπεριέχεται στους αντίστοιχους κλειστούς […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», RFP01/2020

Αλληλεγγύη SolidarityNow 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509 www.solidaritynow.org   Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 Αρ.Πρωτ. Εξερχ.  3672 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική» ,  RFP01/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την στέγαση ανήλικων προσφύγων το SolidarityNow αναζητά μηχανικούς για την αυτοψία διαμερισμάτων προς μίσθωση (8 στην Αθήνα και 4 στην Θεσσαλονίκη). Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα υπογραφής σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την pro bono παροχή των υπηρεσιών ή την χρέωση με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την στήριξη του […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ03/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ03/2020 «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ανάδοχοι ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες ΕΛΕΚΤ Α.Ε. και  MA.CON.STRUCTION A.E. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την «Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία VOYAGER RENT A CAR – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ02/2020 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα»», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ΙΤΒ03/2020.

Αλληλεγγύη SolidarityNow 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509 www.solidaritynow.org   Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 Αρ.Πρωτ.: 3457   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ΙΤΒ03/2020. Το μη κερδοσκοπικό […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», ΙΤΒ 01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

SolidarityNow                                                                                    Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                 Αρ.Πρωτ:  3451 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 25 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ, VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΧ 5 ΘΕΣΕΩΝ», ΙΤΒ01/2020 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) Το μη κερδοσκοπικό […]