ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ. 1843   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» .  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου του Σωματείου […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1841 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).  Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων […]

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP4/2018

Ερώτημα: Ποιες είναι οι ποσότητες των προϊόντων και το ποσό που θα διατεθεί μέχρι το τέλος του έτους; Απάντηση: Δεν μπορεί να προκαθοριστεί η ποσότητα ούτε το ύψος του ποσού καθώς οι προγραμματικές ανάγκες μεταβάλλονται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού RFP3

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP3 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Σαμαράς Α.Ε.”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP2/2018

RFP2/2018:  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Ερώτημα 1ο: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής και η χρέωση των μεταφορικών για τα Ιωάννινα; Απάντηση: Θα πρέπει ο συμμετέχων να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο του έργου που περιλαμβάνει και τον τρόπο και τα έξοδα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Προμήθεια γραφικής ύλης» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  27η Σεπτεμβρίου 2018 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]