ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα», ΙΤΒ02/2020

SolidarityNow                                                                                           Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3435 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 25 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ, VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΧ 5 ΘΕΣΕΩΝ», ΙΤΒ01/2020

SolidarityNow                                                                                           Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:  3431 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 25 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ, VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΧ 5 ΘΕΣΕΩΝ», ΙΤΒ01/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ12/2019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ 12/2019 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «KMS BUILDINGS AE». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow  

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό ΙΤΒ 12/2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER»

Ερώτηση Τα container θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεταφερόμενα ή θα μπορούσανε να είναι σε  σταθερή κατασκευή με δάπεδα πλακιδίων ώστε να καθαρίζονται καλύτερα; Απάντηση Τα container πρέπει να είναι μεταφερόμενα. Ερώτηση Θα θέλαμε να αναφέρετε τις περιοχές που θα εγκατασταθούν τα container με βάση την οδό και τον αριθμό (εάν υπάρχει). Απάντηση Η παράδοση […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER»», ΙΤΒ12/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER»,  ΙΤΒ12/2019 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τρίτη 19 Νοεμβρίου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ DPO

Το SOLIDARITYNOW αναζητεί κατάλληλο πρόσωπο για την ανάληψη καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σωματείου υπό την μορφή εξωτερικής συνεργασίας. Η σύμβαση συνεργασίας θα είναι ετήσια και το ποσό της μηνιαίας αμοιβής θα ανέλθει κατ΄ανώτατο στο ποσό των 645,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά συνοδευόμενη από βιογραφικό […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019 για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 124 & ΡΙΖΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το SolidarityNow συμμετέχει στη δράση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, που αφορά στη δημιουργία θέσεων προσωρινής στέγασης και φιλοξενίας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με τον τίτλο “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece”. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναζητά συνολικά 30 διαμερίσματα προς μίσθωση εντός Αττικής, […]