Το e-Report με τις δράσεις μας!


Σε μία Αναφορά Δράσης που εμείς ονομάσαμε e-Report, συμπυκνώνουμε τις θέσεις του αλληλεγγύη-SolidarityNow από το 2013 μέχρι σήμερα. Αναλύουμε την πολιτική που έχουμε ακολουθήσει για τις δωρεές μας προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παράγουν σημαντικό έργο με κοινωνικό αντίκτυπο αλλά και δημόσιους οργανισμούς.

Ξετυλίγουμε τη φιλοσοφία μας που υπαγορεύει τις θέσεις μας και καθοδηγεί τις δράσεις μας. Και ταυτόχρονα, αποτυπώνουμε τα προγράμματα που έχουμε αναπτύξει σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα που απλώνεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέχρι την προάσπιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη συνηγορία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Παρουσιάζουμε τα πολύ θετικά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και, το «στοίχημα» που κερδήθηκε όταν το 2014 δημιουργήσαμε τις συγκεκριμένες δομές βασισμένες στην ιδέα ενός ανοικτού χώρου, ενός πυρήνα που ενισχύει τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό να καλύψει την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών της πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Μιλάμε για την ανάπτυξη συνεργασιών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και θεσμικούς φορείς καθώς αποτελούν θεμελιώδη άξονα της στρατηγικής που αναπτύσσουμε. Σταθερός στόχος μας παραμένει να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από την οικονομικο-κοινωνική ύφεση και την προσφυγική κρίση.

Στο «αλληλεγγύη-SolidarityNow» από το 2013 μέχρι σήμερα, έχουμε στηρίξει οικονομικά 40 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιους θεσμούς και άλλες πρωτοβουλίες με δωρεές που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθούν 68 προγράμματα.
Και συνεχίζουμε.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το e-Report εδώ.