ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ψυχολόγος

The Social Service Psychologist is expected to provide basic Social Services (referrals, briefings, intake and registration, link up with existing aid provision opportunities) while at the same time is able to identify vulnerabilities and provide specialized counseling, especially to adults’ refugee population. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Λέσβος

Υπάλληλος Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης Κέντρου Αλληλεγγύης

Administrator-Logistician is expected to ensure proper management and follow up of Financial and Logistic Issues linked with Athens Solidarity Center with a focus to CARE ECHO Project Activities and the function of Mobile Teams For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Δικηγόρος Διευρυμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας

The Lawyer is expected to provide legal counseling and case management for all walk in ASC beneficiaries or referred beneficiaries, including from the mobile teams, while identifying vulnerabilities as to link up eligible cases with support and aid available. The lawyers will facilitate the implementation of CARE-SN protection programme. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Κοινωνικός Λειτουργός

The Social Worker is expected to ensure provision of information and counseling for all walk in beneficiaries or referred beneficiaries, while identifying vulnerabilities as to link up eligible cases with support and aid available. The social workers will facilitate the implementation of CARE-SN protection programme. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Ψυχολόγος Κοινωνικής Υπηρεσίας

The Social Service Psychologist is expected to provide basic Social Services (referrals, briefings, intake and registration, link up with existing aid provision opportunities) while at the same time is able to identify vulnerabilities and provide specialized counseling, especially to adults refugee population. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Kοινωνικός Λειτουργός

The Social Worker is expected to ensure provision of information and counseling for all walk in beneficiaries or referred beneficiaries, while identifying vulnerabilities as to link up eligible cases with support and aid available. The social workers will facilitate the implementation of CARE-SN protection programme. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Δικηγόρος Διευρυμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας

The Lawyer is expected to provide legal counselling and case management for all walk in ASC beneficiaries or referred beneficiaries, including from the mobile teams, while identifying vulnerabilities as to link up eligible cases with support and aid available. The lawyers will facilitate the implementation of CARE-SN protection programme. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα

Δικηγόρος Διευρυμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας

The Lawyer is expected to provide legal counselling and case management for all walk in ASC beneficiaries or referred beneficiaries, including from the mobile teams, while identifying vulnerabilities as to link up eligible cases with support and aid available. The lawyers will facilitate the implementation of CARE-SN protection programme. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Αθήνα