ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινωνικός Επιστήμονας

The post holder will be part of a wide multi-disciplinary team, in charge of assessing and managing the various needs of third country nationals at the field level. (S)he will be available to work on evening shifts and/or weekends on a rotating basis, occasionally providing case management to the beneficiaries of the project. The ideal […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη/Μακεδονία

Κοινωνικός Επιστήμονας

Ο κάτοχος της θέσης, ως μέρος μιας ευρείας διεπιστημονικής ομάδας, θα είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση και διαχείριση των αναγκών των υπηκόων τρίτων χωρών στο πεδίο. Θα είναι διαθέσιμος/η να εργαστεί σε απογευματινές/βραδινές βάρδιες ή / και τα Σαββατοκύριακα, εκ περιτροπής. Θα είναι ο πρωταγωνιστής των δράσεων δρόμου (street work) και θα αποτελεί το κύριο […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Διερμηνέας

Ως μέρος μιας μικρής αλλά δυναμικής ομάδας στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, ο/η διερμηνέας υπό την εποπτεία του Project Manager (Υπεύθυνος Έργου), θα διεξάγει τις ακόλουθες δραστηριότητες: • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από τα Αραβικά και / ή τα Κουρδικά ή / και Φαρσί ή Παστού ή Ουρντού σε Ελληνικά / Αγγλικά και αντίστροφα, για να […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Driver

As a part of a small but dynamic team in Athens or Thessaloniki, the Driver will carry out the following activities: Provide transport to Solidarity Now project or programme staff, associates, partners, guests, visitors and beneficiaries with the organization’s designated cars; Drives Solidarity Now’s vehicles to/from authorized destinations upon request and according to the information […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Administrator / Logistician

Apprehend and perform/implement all administrative and logistics aspects of the project; Implement the project’s HR strategy and ensure proper follow up and documentation of HR processes; Collaborate in defining and implementing a project’s financial, HR and logistical operations strategy in coordination with HQs; Ensure the project’s logistics in Athens and Thessaloniki are run efficiently: participate […]

Τοποθεσία: Αθήνα με συχνά ταξίδια προς Θεσσαλονίκη

Κοινωνικός Επιστήμονας

The post holder will be part of a wide multi-disciplinary team, in charge of assessing and managing the needs of third country nationals at the field level. (S)he will be available to work on evening shifts and/or weekends on a rotating basis. (S)he will be performing vigorous and solid field/street-work being the front liner of […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Διερμηνέας

As a part of a small but dynamic team in Athens or Thessaloniki, the Interpreter under the supervision of the Project Manager will carry out the following activities: Provide interpretation services from Arabic and/or Kurdish and/or Farsi or Pashtu or Urdu to Greek/English and vice versa to facilitate communication with asylum seekers and refugees; Travels to/from […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Field Operations Manager

The Field Operations Manager is expected to overview the general planning, implementation and function of the Solidarity Now Temporary Accommodation Center in Lesvos, as well as to link up the Center’s Capacity to the observed needs of the wider area. The position shall require frequent travelling in the island, among different islands and between Lesvos […]

Τοποθεσία: Λέσβος