ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.-ΤΟΥΡΚΙΑΣ


Από τον Ιανουάριο του 2015, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που διέφυγαν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια μπήκαν ή πέρασαν από την Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και καλύτερη ζωή και
1.200 αναφέρθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι.

Κατά το τελευταίο διάστημα του 2015 και στις αρχές του 2016, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν επιλεκτικές και αυθαίρετες πολιτικές εισδοχής που τελικά έκλεισαν τα σύνορά τους σε όλους τους μετανάστες. Στις 20 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας . Παρακάτω θα βρείτε ένα χρονοδιάγραμμα των σημαντικών γεγονότων μετά την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, που απεικονίζει πολιτικές και προσπάθειες που θέτουν εν κινδύνω τα δικαιώματα και την προστασία των αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην ΕΕ.

Timeline on EU Turkey deal