Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Η κοινωνία των πολιτών προτρέπει τους ηγέτες του κόσμου να υιοθετήσουν νέες συμφωνίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες


Στη σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των σχετικών ομάδων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, εάν θέλουμε να δούμε πραγματική αλλαγή, χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες, αποτελεσματικές και άμεσες δεσμεύσεις. To Solidarity Now, μαζί με περίπου 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κάλεσε τα κράτη στη Διάσκεψη Κορυφής να ξεκινήσουν μια ουσιαστική νέα συμφωνία για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και υπέβαλε εφτά προτάσεις αξιολόγησης της επιτυχίας.

7 actions world leaders urgently need to take to make a new deal