Συντονιστής μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

Υποβολή μέχρι: 22/5/2020
Τοποθεσία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Συντονιστής μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Υπεύθυνος Έργου  

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Συντονισμός μίας μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών
 • Διασφάλιση της ποιοτικής διαχείρισης της μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπεύθυνου Έργου, για την παροχή ολιστικής φροντίδας και πλαισίωσης στα φιλοξενούμενα παιδιά
 • Συντονισμός του προσωπικού της μονάδας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του εβδομαδιαίου και μηνιαίου προγράμματος εργασίας (Βάρδιες)
 • Φροντίδα για την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών του προγράμματος, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελάχιστων Προδιαγραφών και Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας (SOPs) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους άνω των 16 Ετών, και τους εσωτερικούς κανονισμούς του SolidarityNow
 • Διοικητική υποστήριξη των εργασιών των μελών της ομάδας, και τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ροής του προγράμματος
 • Παρακολούθηση της υλικοτεχνικής υποδομής και καλής κατάστασης των διαμερισμάτων, σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας, και συντονισμός εργασιών τυχόν επισκευών/συντηρήσεων, όπως αυτές προκύψουν
 • Υποστήριξη στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών
 • Δικτύωση και ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με τοπικούς φορείς και καίρια πρόσωπα αναφοράς στα πεδία της παιδικής προστασίας, εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας, άλλων δραστηριοτήτων μέσα στην κοινότητα.
 • Αναζήτηση εθελοντών και δωρεών σε τοπικό επίπεδο για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους του προγράμματος
 • Επικοινωνία με πρόσωπα αναφοράς (ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, διευθυντές σχολείων κτλ), καθώς και επίβλεψη των εθελοντών που απασχολούνται στη μονάδα
 • Προετοιμασία και υποβολή παραδοτέων στον Υπεύθυνο Έργου

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως επαγγελματίας πεδίου με σχετικό αντικείμενο (επιθυμητή η εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση συντονιστή)
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαχείριση ευπαθών ομάδων, και ειδικά ασυνόδευτων παιδιών
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδας
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Δεξιότητες διοικητικής υποστήριξης
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Συντονιστής Μονάδας_Ημιαυτόνομη διαβίωση», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 22/05/2020.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.