Προχωράμε σε Cash4Solidarity!


To SolidarityNow στηρίζει τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς με κάθε τρόπο! Πώς; Ενισχύοντας και ενδυναμώνοντάς τους με σκοπό να διαχειριστούν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.

Για το σκοπό αυτό, το SolidarityNow υλοποιεί πρόγραμμα παροχής μετρητών για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων Στέγασης & Φιλοξενίας, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το SolidarityNow διένειμε προπληρωμένες κάρτες, με ποσό που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό κάθε δικαιούχου.

Με στόχο να αποφευχθούν τυπικά λάθη για τους χρήστες των καρτών και να εκπαιδευτούν στη χρήση της κάρτας -για πολλούς ακόμα άγνωστη-, το SolidarityNow ξεκίνησε μία πολυεπίπεδη εκστρατεία πληροφόρησης, η οποία αποτελείται από ενημερωτικές συναντήσεις και προβολής βίντεο με «οδηγίες χρήσης», πολύγλωσσα φυλλάδια, microsite καθώς και, υποστήριξη από εξειδικευμένες ομάδες της οργάνωσης για την παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης στους κατόχους προπληρωμένων καρτών.

Από τη στήριξη των ευάλωτων αυτών πληθυσμών με τη μορφή κουπονιών, το SolidarityNow προχωρά τώρα σε ένα σύστημα προπληρωμένων καρτών με σκοπό να ενισχύσει όχι μόνο την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών αλλά ταυτόχρονα, να τους ενδυναμώσει στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, το σύστημα αυτό μπορεί να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και στήριξης των μικρών καταστημάτων στις τοπικές γειτονιές των πόλεων.