Η προτεραιότητα σήμερα είναι η κοινωνική ενσωμάτωση

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, το SolidarityNow τονίζει τις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που ζει στην Ελλάδα.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων βρίσκει τη χώρα μας σε μία κομβική στιγμή. Στην ελληνική ενδοχώρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραπάνω από 40.000 πρόσφυγες. Παρόλα αυτά, ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός συνεχίζει να διαμένει σε καταυλισμούς, υπό συνθήκες καθόλου ικανοποιητικές.

Το SolidarityNow έχει προ πολλού υπογραμμίσει ότι προτεραιότητα πρέπει πλέον να είναι η ένταξη, δηλαδή η στοιχειώδης πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στα θεμελιώδη αγαθά της υγείας, της παιδείας, της εργασίας κ.λπ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ήδη τραυματισμένη κοινωνική συνοχή.

Συγκεκριμένα, το SolidarityNow ζητάει:

  1. Άμεσο πλάνο εκκένωσης των καταυλισμών και μεταφορά των ανθρώπων σε αστικές περιοχές, ώστε η υλοποίηση πολιτικών ένταξης να μην μείνει κενό γράμμα.
  2. Την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων, είτε βρίσκονται στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, στη διαδικασία ασύλου, με ταυτόχρονο σεβασμό όλων των διαδικαστικών εγγυήσεων που απορρέουν από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
  3. Την πρόσβαση όλων των αιτούντων άσυλο (και των προκαταγεγραμμένων) στην αγορά εργασίας.
  4. Την εγγραφή όλων των ανηλίκων στο εθνικό σύστημα παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κοινωνικοποίησή τους στη χώρα.
  5. Την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στο σύστημα υγείας, χωρίς διακρίσεις.
  6. Την άμεση ενεργοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες δράσεις, με κύρια στόχευση το βοήθημα στέγασης για εύλογο χρόνο σε άτομα που παίρνουν καθεστώς πρόσφυγα και άρα δεν δικαιούνται στέγαση ως αιτούντες άσυλο.

Οι πρόσφυγες θα ζήσουν μαζί μας. Όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούμε σε αυτό το δεδομένο με πολιτικές ένταξης, τόσο περισσότερο θα προστατέψουμε τους ίδιους, τις τοπικές κοινωνίες και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στη χώρα μας.