ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαγωνισμού ΙΤΒ9

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ9 «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΑΝΑΞ A. E. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ6

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ6 «Μίσθωση έως 30 Οχημάτων τύπου van 9 θέσεων για ένα έτος» την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Σγουράκης Βασίλειος Voyager. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του Δευτέρου Ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείου» στην Αθήνα». Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ7 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη». Αναβάλλεται η διενέργεια του Διαγωνισμού της Τρίτης, 17:00 μ.μ. με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη λόγω ανωτέρας βίας, ο οποίος συμφωνείται να λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ITB7/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι χώροι που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης στη Θεσσαλονίκη με ακριβείς διευθύνσεις καθώς και οι ώρες και οι μέρες φύλαξης. […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των γραφείων/κέντρων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη με διάρκεια σύμβασης έξι (6)  μήνες και […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών […]