ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-Μετανάστευση

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ακολουθώντας τη σύνθετη κοινωνικο-οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2012 και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τη μετανάστευση έχει αναδυθεί στη χώρα μας. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης και άμεσης ανακούφισης, οι ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες αφίξεις είναι μεγάλες και […]

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων – Θεσσαλονίκη

Παράλληλα με τα εσωτερικά προβλήματα και τις προκλήσεις της Ελλάδας και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα σύνθετη κρίση που σχετίζεται με τη μετανάστευση επιδεινώνει περαιτέρω τη συνολική κατάσταση, φανερώνοντας επίσης τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία των πολιτών να σταθεί […]