ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού και γραφείων στο δήμο Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας και σε όποια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης ζητηθεί από τον εντολέα. Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός για για την […]

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 156, στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και σε όποια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης ζητηθεί από τον εντολέα. Αντικείμενο διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμό για για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού […]

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SOHO, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 25, 105 52, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενοδοχείου SOHO επί της οδού Μενάνδρου, Αθήνα. Αντικείμενο διαγωνισμού : Πρόχειρος διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην είσοδο του Ξενοδοχείου SOHO […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Το Ελληνικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow», με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων,με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 2.Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό 100.000 € χωρίς ΦΠΑ. […]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση έργων της Υπηρεσίας Ασύλου

1. Το Ελληνικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη SolidarityNow», με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση των έργων 1. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και 2. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ». 2. Το πρώτο έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και […]

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-Μετανάστευση

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ακολουθώντας τη σύνθετη κοινωνικο-οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2012 και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τη μετανάστευση έχει αναδυθεί στη χώρα μας. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης και άμεσης ανακούφισης, οι ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες αφίξεις είναι μεγάλες και […]