ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ DPO

Το SOLIDARITYNOW αναζητεί κατάλληλο πρόσωπο για την ανάληψη καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σωματείου υπό την μορφή εξωτερικής συνεργασίας. Η σύμβαση συνεργασίας θα είναι ετήσια και το ποσό της μηνιαίας αμοιβής θα ανέλθει κατ΄ανώτατο στο ποσό των 645,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά συνοδευόμενη από βιογραφικό […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019 για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 124 & ΡΙΖΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το SolidarityNow συμμετέχει στη δράση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, που αφορά στη δημιουργία θέσεων προσωρινής στέγασης και φιλοξενίας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με τον τίτλο “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece”. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναζητά συνολικά 30 διαμερίσματα προς μίσθωση εντός Αττικής, […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 124 & ΡΙΖΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» ΙΤΒ11/2019 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ10/2019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ10/2019 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής», ανάδοχοι ανακηρύχθηκαν: η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ» για το σύνολο του έργου και η εταιρεία «Δ. ΒΛΑΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι αναζητούμε προς ενοικίαση ακίνητα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Κατηγορία ακινήτων: Κατοικίες Περιοχή: Θεσσαλονίκη Υποκατηγορία: Διαμερίσματα Τιμή: έως 300,00 ευρώ Εμβαδό: μεγαλύτερο των 50τμ Όροφος: εξαιρούνται τα ημιυπόγεια-υπόγεια Μέσο θέρμανσης: Οποιοδήποτε μέσο αρκεί να έχουν θέρμανση Επιπλέον χαρακτηριστικά: Μη επιπλωμένα, να υπάρχει πρόσβαση σε σχολείο χωρίς χρήση μέσων μεταφοράς και στην πόλη της […]

Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ 10/2019, «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής»

ΕΡΩΤΗΣΗ Η εταιρεία ΧΧΧ το μόνο κομμάτι που δεν έχει από εργασίες είναι η καθαριότητα ωστόσο παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας & αποφράξεων. Θα μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό ή είναι προ απαιτούμενη και η υπηρεσία καθαριότητας για τον διαγωνισμό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 – Αντικείμενο της Προκήρυξης, προσφορές γίνονται δεκτές είτε για […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής», ΙΤΒ10/2019

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής», να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 […]