ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ06/2019

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό,  «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγής Φωτογραφικού, Οπτικοακουστικού και άλλου Υλικού Επικοινωνίας για τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας ή/και Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ιωαννίνων – ή/και Παροχή Υπηρεσιών Μοντάζ με σκοπό την προβολή του έργου του Σωματείου» ΕΡΩΤΗΣΗ: Στις παραπάνω παραγράφους (1.1. 1.2, 1.3) περιγράφονται και έργα άλλων οργανισμών (UNHCR και UNICEF). Στην 3.1, […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αλληλεγγύη SolidarityNow Ευήνου 5 (Αγγέλου Πυρρή 5), 115 27 Αθήνα Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509 www.solidaritynow.org   Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 Αρ.Πρωτ. Εξερχ. 1993 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη», ΙΤΒ07/2019 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με […]

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ05/2019

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής (ΙΤ) στην  Αθήνα και την Θεσσαλονίκη» (ΙΤΒ05/2019) ΕΡΩΤΗΜΑ: Παρακαλώ διευκρινίστε μου αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα μέρος του διαγωνισμού, δηλαδή στην προμήθεια των πέντε (5) εκτυπωτών, Laser Printer Monochrome, χωρίς να συμμετέχουμε στα υπόλοιπα είδη. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της Προκήρυξης, «Προσφορές γίνονται […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

SolidarityNow Ευήνου 5 (Αγγέλου Πυρρή 5), 115 27 Αθήνα Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509 www.solidaritynow.org   Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 Αρ.Πρωτ. Εξερχ. 1987 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ή/ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ITB05/2019

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB022019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ITB022019. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Ε. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ012019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για τη «Μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων και VAN 9 θέσεων, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Voyager Rent a Car- Βασίλειος Σγουράκης». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019

  Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019 «Διαγωνισμός για την «την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου στη Θες/νικη».   Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow