ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Το SolidarityNow υλοποιεί στην Ελλάδα καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας και στέγασης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Στέγαση και παροχή υπηρεσιών σε ξενοδοχεία
Το SolidarityNow παρείχε σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης μια σειρά από υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων αυτών κατά την προσωρινή τους παραμονή στην Ελλάδα. Το 2016, 2.729 άτομα επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα σε Αθήνα, Εύβοια (Ροβιές), Πελοπόννησο (Κρανίδι) και Ήπειρο.

Στέγαση και υποστήριξη σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες και κτίρια
Στέγαση και μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες- παρασχέθηκαν σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, μέσω δύο ανεξάρτητων κτιρίων με διαμερίσματα και ενός ξενώνα για ευάλωτες περιπτώσεις. Το 2016, περισσότερα από 500 άτομα ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα.

«Ασφαλής Πρόσφυγας» – εξειδικευμένο πρόγραμμα για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, το SolidarityNow ξεκίνησε το εξειδικευμένο πρόγραμμα στέγασης και υποστήριξης «Safe Refugee / Ασφαλής Πρόσφυγας», μέσω του οποίου παρέχεται στέγαση σε ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες σε ανεξάρτητα διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και έγιναν μέλη ενός ευρύτερου δικτύου υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα.

Ξενώνας Νέων
Μέσω του Ξενώνα Νέων στοχεύουμε στη στήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης των νέων (18-22 ετών) προσφύγων και αιτούντων άσυλο, που κατά το παρελθόν κατοικούσαν σε ξενώνες για ασυνόδευτους ανήλικους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου της ζωής τους.
Ο Ξενώνας βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας κι ανήκει στην ΜΚΟ Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ) και κατασκευάστηκε το 2015 με την υποστήριξη των SolidarityNow και Open Society Foundations με σκοπό τη φιλοξενία των νέων προσφύγων και αιτούντων άσυλο που γίνονται 18 ετών και έτσι δεν μπορούσαν πλέον να παραμείνουν στους ξενώνες για ασυνόδευτα ανήλικα, ενώ την ίδια στιγμή δεν είναι έτοιμοι να ζήσουν ανεξάρτητα.
Το SolidarityNow, σε συνεργασία με τον ΣΜΑ, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), διαχειρίζεται το καταφύγιο από τον Ιανουάριο 2018 και παρέχει μεταξύ άλλων: α) ασφαλή στέγαση β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διαχείριση περιστατικών γ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες  δ) παροχή συμβουλευτικής για την απασχολησιμότητα  ε) νομική βοήθεια κτλ.

Τήλος – Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης
Η Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του Δήμου Τήλου υλοποίησε ένα πρόγραμμα στέγασης προσφύγων. Το Κέντρο Φιλοξενίας που δημιουργήθηκε το 2015 από το SolidarityNow ξεχώρισε ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλειας έργου, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους πρόσφυγες υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξη όσων θα παραμείνουν στο νησί.

Τα Προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας υλοποιούνται με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη χρηματοδότηση της ECHO.

 

Διαβάστε τα στατιστικά του προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ