ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το SolidarityNow υλοποιεί στην Ελλάδα καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας και στέγασης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Φιλοξενία σε οικογένειες / “Home for Hope”

Το πρόγραμμα Home for Hope που υλοποιείται από το SolidarityNow από τον Απρίλιο 2016 προσφέρει στέγη σε αιτούντες άσυλο και άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από ελληνικές οικογένειες. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το SolidarityNow είχε δημιουργήσει 720 θέσεις προσωρινής φιλοξενίας για πρόσφυγες, 425 στην Αττική και 295 στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Ο στόχος του προγράμματος, πέρα από την υπεράσπιση του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος για στέγαση, είναι να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και των προσφύγων, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους και αλλάζοντας τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ανεκτικότητα και την αποδοχή του διαφορετικού.

  • Στέγαση και παροχή υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία

Το SolidarityNow παρέχει σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης μια σειρά από υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ψυχαγωγικές κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων αυτών κατά την προσωρινή τους παραμονή στην Ελλάδα. Το 2016, 2729 άτομα επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα σε Αθήνα, Εύβοια (Ροβιές), Πελοπόννησο(Κρανίδι) και Ήπειρο σε ξενοδοχεία που εκμίσθωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

  • Στέγαση και υποστήριξη σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες και κτίρια

Στέγαση και μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ψυχαγωγικές κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες- παρέχονται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, μέσω δύο ανεξάρτητων κτιρίων με διαμερίσματα και ενός ξενώνα για ευάλωτες περιπτώσεις. Το 2016, περισσότερα από 500 άτομα ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα.

  • «Ασφαλής Πρόσφυγας» – εξειδικευμένο πρόγραμμα για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, το SolidarityNow υλοποιεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα στέγασης και υποστήριξης «Safe Refugee / Ασφαλής Πρόσφυγας», μέσω του οποίου παρέχει στέγαση σε ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες σεανεξάρτητα διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικες και ψυχαγωγικές δραστρηριότητες και είναι μέλη ενός ευρύτερου δικτύου υποστήριξης που στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών ζωή τους και στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια διαμονής τους στην Ελλάδα.

  • Τήλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του Δήμου Τήλου υλοποιεί ένα πρόγραμμα στέγασης προσφύγων. Το κέντρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε το 2015 από το SolidarityNow συνεχίζει να ξεχωρίζει ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλειας έργου, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους πρόσφυγες και υποστηρίζει την ομαλή ένταξή όσων θα παραμείνουν στο νησί.

Τα Προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας υλοποιούνται με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ γα τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), και συνεχίζονται και το 2017.

 

Διαβάστε τα στατιστικά του προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ