ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Από τον Απρίλιο 2016 έως τον Αύγουστο 2021, το SolidarityNow υλοποίησε καινοτόμα προγράμματα στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών ήταν να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, να τους βοηθήσουμε να αυτονομηθούν και να τους εφοδιάσουμε κατάλληλα ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αναλάβουν τις ευθύνες μιας νέας ζωής.

Το συνολικό Πρόγραμμα Στέγασης υλοποιήθηκε πανελλαδικά σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην πόλη των Ιωαννίνων και στο νησί της Τήλου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συλλογικές και αυτόνομες κατοικίες, στέγαση για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, ανταποκρινόμενο στις επείγουσες ανάγκες παροχής στέγασης στο αστικό τοπίο.

Το SolidarityNow δημιούργησε το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αθηνών, όπου παρέχονταν υπηρεσίες από τους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος, με στόχο την προώθηση της αυτονομίας, την ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία αλλά και την εμπλοκή της κοινότητας.

Πέρα από  ασφαλή στέγαση, το SolidarityNow παρείχε μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες όπως διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση σε ιατρική φροντίδα, καθώς και ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέσα από το συνολικό προσφερόμενο πακέτο υπηρεσιών, αποστολή μας ήταν η ομαλή ένταξη των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, το SolidarityNow υποστήριξε την τοπική οικονομία με ποικίλους τρόπους και κυρίως μέσω της ενοικίασης  διαμερισμάτων στον αστικό ιστό.  

Εξειδικευμένες ανάγκες, εξειδικευμένες δομές

Το Πρόγραμμα Στέγασης και Παροχής Υπηρεσιών περιελάμβανε διαφορετικά είδη δομών αλλά και κάλυψης αναγκών των ωφελούμενών του, όπως:

  • Στέγαση σε αυτόνομα διαμερίσματα, κτίρια και ξενώνες για τη συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων οικογενειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)
  • Ξενώνας Νέων, το SolidarityNow συνεργάστηκε με τον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) για τη διαχείριση ενός Ξενώνα Νέων Ενηλίκων προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18-22 ετών) στην Αθήνα. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)
  • Εξειδικευμένο πρόγραμμαγια ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) πρόσφυγες Ασφαλής Πρόσφυγας | Safe Refugee. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)
  • Τήλος – Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης, το οποίο έχει ξεχωρίσει ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλειας έργου με διεθνή ακτινοβολία, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους πρόσφυγες υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξή τους. (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε)

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Διαβάστε τα στατιστικά του προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ