ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Από τον Απρίλιο 2016 έως τον Νοέμβριο 2020, το SolidarityNow υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα στέγασης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, να τους βοηθήσουμε να αυτονομηθούν και να τους εφοδιάσουμε κατάλληλα ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αναλάβουν τις ευθύνες μιας νέας ζωής.

Το Πρόγραμμα Στέγασης υλοποιείται πανελλαδικά σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην πόλη των Ιωαννίνων, ενώ έχει ολοκληρωθεί παρέμβαση στο νησί της Τήλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλογικές κατοικίες, αυτόνομες κατοικίες, στέγαση για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις επείγουσες ανάγκες παροχής λύσεων στέγασης στο αστικό τοπίο.

Το SolidarityNow δημιούργησε το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αθηνών, όπου παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες από τους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος, προκειμένου να προωθηθεί η αυτονομία και η ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία αλλά και η εμπλοκή της κοινότητας.

Πέρα από  ασφαλή στέγαση, το SolidarityNow παρέχει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες όπως διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση σε ιατρική φροντίδα, καθώς και ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των ωφελούμενων και  η ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία, όσων αποφασίσουν να παραμείνουν στη χώρα μας.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, το SolidarityNow υποστηρίζει  την τοπική οικονομία κυρίως μέσω της ενοικίασης  διαμερισμάτων στον αστικό ιστό.  

Εξειδικευμένες ανάγκες, εξειδικευμένες δομές

Το Πρόγραμμα Στέγασης και Παροχής Υπηρεσιών αφορά σε διαφορετικά είδη δομών αλλά και κάλυψης αναγκών των ωφελούμενών του, όπως:

  • Στέγαση σε αυτόνομα διαμερίσματα, κτίρια και ξενώνες για τη συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων οικογενειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
  • Ξενώνας Νέων, το SolidarityNow συνεργάζεται με το Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) για τη διαχείριση ενός Ξενώνα Νέων Ενηλίκων προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18-22 ετών) στην Αθήνα.
  • Εξειδικευμένο πρόγραμμαγια ΛΟΑΤΙ (LGBTI) πρόσφυγες Ασφαλής Πρόσφυγας | Safe Refugee (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε).
  • Τήλος – Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης, το οποίο έχει ξεχωρίσει ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλειας έργου με διεθνή ακτινοβολία, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους πρόσφυγες υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξή τους (το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε).

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Διαβάστε τα στατιστικά του προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ