ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντονιστής μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Συντονιστής μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Υπεύθυνος Έργου   Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα Συντονισμός μίας μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών Διασφάλιση της ποιοτικής διαχείρισης της μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης, σύμφωνα […]

Τοποθεσία: Athens

Lawyer

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children Reports To Team Leader Job Overview SN is seeking for a qualified and experienced lawyer, dealing with a wide range of law matters, that people facing […]

Τοποθεσία: Kozani

Φροντιστής

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Φροντιστής σε μονάδα επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 Μήνες   Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα Εκτέλεση καθηκόντων φροντιστή ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο Καθημερινή επαφή […]

Τοποθεσία: Kozani

Social Worker

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children Responsibilities Focal point of communication for vulnerable UASCs; Assess and address social needs of the beneficiaries, identify and follow-up cases that require special care; Perform case […]

Τοποθεσία: Kozani

Psychologist

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months   Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children   Child Safeguarding Policy Level 3 The job holder will have regular contact with children.   Responsibilities Psychosocial Services-Psychological Aid Provision Provide comprehensive package of […]

Τοποθεσία: Kozani

Social Worker

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children Responsibilities Focal point of communication for vulnerable UASCs; Assess and address social needs of the beneficiaries, identify and follow-up cases that require special care; Perform case […]

Τοποθεσία: Kozani

Team Leader

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months  Duties and Responsibilities:  Lead the field team Coordinate the day-to-day fieldwork Review program related correspondence and ensure relevant parties are kept informed in coordination with the Project Manager. Responsible for logistics and organization during fieldwork Guide efforts to ensure that NGO […]

Τοποθεσία: Kozani

Farsi Interpreter

Starting Date: ASAP Status:  Full Time Reports to: Team Leader Contract Duration: Two months   Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children Main Duties & Responsibilities Provides clear and accurate interpretation services, during confidential/private sessions with vulnerable UASCs; Provides clear and accurate interpretation services, during protection related […]

Τοποθεσία: Kozani