ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαιδευτικός πληροφορικής – Content creation & Digital marketing

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:   Μερική Απασχόληση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:                Συντονιστής Προγράμματος Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα Διδασκαλία βασικών εννοιών δημιουργίας online περιεχομένου και digital marketing σε ομάδες νέων 15-30 ετών προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες (π.χ. χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο) Ανάπτυξη προγράμματος εκμάθησης […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

(English) FARSI, DARI AND URDU INTERPRETER

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

Τοποθεσία: (English) Athens

Δικηγόρος

Αναζητείται δικηγόρος για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Αρμοδιότητες Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων Διαχείριση υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών Δυνατότητα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστικών αρχών, […]

Τοποθεσία: Αθήνα

Δικηγόρος

Αναζητείται δικηγόρος για θέση εργασίας μερικής απασχόλησης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Αρμοδιότητες Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων Διαχείριση υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών Δυνατότητα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστικών αρχών, […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

(English) Psychologist – Team Leader

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

Τοποθεσία: (English) Athens Solidarity Center

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης: Άμεσα Καθεστώς Εργασίας:  Πλήρης Απασχόληση Περίοδος Απασχόλησης: 5 μήνες Επίπεδο Παιδικής Προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο υποψήφιος θα έχει άμεση επαφή με παιδιά Αρμοδιότητες: Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών Παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε ατομικό επίπεδο Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου Υπηρεσιών Ψυχολογικής Βοήθειας σε παιδιά που διαμένουν σε εποπτευόμενα διαμερίσματα Αποστολή παραπομπών εσωτερικά και εξωτερικά Συνεργασία με αρμόδιες […]

Τοποθεσία: Αθήνα - Θεσσαλονίκη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ για εποπτευόμενα διαμερίσματα ασυνόδευτων ανηλίκων

Θέση Πλήρους Απασχόλησης  Επίπεδο 3 – Ο παιδαγωγός θα έχει άμεση επικοινωνία με παιδιά Γενικές Αρμοδιότητες Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και πολιτισμού Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανά επίπεδο βάσει ατομικών αναγκών παιδιών Αξιολόγηση προόδου παιδιών Διαχείριση αρχείου σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή  για την πρόοδο όλων των παιδιών Προετοιμασία παιδιών για πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας βάσει επιπέδου […]

Τοποθεσία: Αθήνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ για εποπτευόμενα διαμερίσματα ασυνόδευτων ανηλίκων

Θέση Μερικής Απασχόλησης Επίπεδο 3 – Ο παιδαγωγός θα έχει άμεση επικοινωνία με παιδιά Γενικές Αρμοδιότητες Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και πολιτισμού Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανά επίπεδο βάσει ατομικών αναγκών παιδιών Αξιολόγηση προόδου παιδιών Διαχείριση αρχείου σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή  για την πρόοδο όλων των παιδιών Προετοιμασία παιδιών για πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας βάσει επιπέδου […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη