ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάπτυξη του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Κατάστασης των Παιδιών που Μετακινούνται στην Ελλάδα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με την παρούσα έκθεση αποτυπώνει τις ενέργειες που αναλήφθηκαν, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις επισημάνσεις και διαπιστώσεις του σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα συναρθρώνονται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια, όπου τεκμηριώνονται οι επισημάνσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου, […]

Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Δήλωση για τη διαδικασία προκαταγραφής των προσφύγων Ως SolidarityNow είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. «Xαιρετίζουμε τη διαδικασία προκαταγραφής, που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και θα δώσει το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου για όσους το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες στην προ-καταγραφή θα λάβουν δελτίο […]