ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB022019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ITB022019. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Ε. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ012019

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για τη «Μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων και VAN 9 θέσεων, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Voyager Rent a Car- Βασίλειος Σγουράκης». Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019

  Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019 «Διαγωνισμός για την «την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου στη Θες/νικη».   Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ  Διαγωνισμός για «την προμήθεια ειδών Εξοπλισμού Γραφείου» (ΙΤΒ02/2019) ΕΡΩΤΗΜΑ Ειδικές κατασκευές  –  κατόπιν παραγγελία (δεν γνωρίζουμε σε τι ειδική κατασκευή αναφέρεστε) Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τις ειδικές κατασκευές; Απάντηση: Ως ειδικές αναφέρονται οι κατασκευές που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τυπικές διαστάσεις επίπλων (πχ. βιβλιοθήκη, πάγκος εργασίας). Αυτές αναφέρονται μόνο […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ΙΤΒ022019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1842   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ΙΤΒ022019. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» . ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου και συνολικού προϋπολογισμού € 15.000,00». Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΤΒ042019».

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1844     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΤΒ042019». Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ. 1843   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΙΤΒ032019. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» .  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου του Σωματείου […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 Αρ.Πρωτ.1841 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ», (ΙΤΒ01/2019).  Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων […]