ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP2/2018

RFP2/2018:  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Ερώτημα 1ο: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής και η χρέωση των μεταφορικών για τα Ιωάννινα; Απάντηση: Θα πρέπει ο συμμετέχων να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο του έργου που περιλαμβάνει και τον τρόπο και τα έξοδα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Προμήθεια γραφικής ύλης» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή Αναδόχου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  27η Σεπτεμβρίου 2018 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των […]

TENDER ITB2 RESULTS

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ2 για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Συμμόρφωση του Αλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Νικολινάκος – Λαρδάς & Συνεργάτες”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITYNOW ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR)»

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Προσφορά με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμμόρφωση του Aλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», εφεξής ο «Διαγωνισμός». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB1

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ1 για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείο», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία Argos Security. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα επιφανείας περίπου 700 τ.μ., όπου λειτουργεί Κέντρο Αλληλεγγύης, από 1/3/2018 […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ7

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ7 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Argos Security.