ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΤΒ10/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια και διανομή σχολικών ειδών σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Νότια και Βόρεια Ελλάδα», ITB010/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: η ανάδειξη Αναδόχου/Αναδόχων για την προμήθεια και διανομή σχολικών […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB09/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΗ Θα θέλαμε παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αναφορικά με τα ζητούμενα είδη και τεμάχια  — REFURBISHED DESKTOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / 22 τμχ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop) / 4τμχ  – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / 8τμχ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / 22 τμχ αν αναφέρεστε σε συνολική παράδοση του εξοπλισμού σε 1 σημείο στον Νομό Αττικής (παρακαλώ ενημερώστε μας για […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB08/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Για τον σωστό υπολογισμό του μεταφορικού και εργατικού κόστους παρακαλώ να μας ενημερώσετε Αν τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα ή εναλλακτικά στην εργοστασιακή τους συσκευασία εντός του διαμερίσματος σε όροφο (αν υπάρχει) Αν τα 8 διαμερίσματα θα είναι έτοιμα να δεχθούν τον εξοπλισμό ταυτόχρονα (εντός 1-3 εργάσιμων […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB07/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το κόστος εγκατάστασης των κλιματιστικών να υπολογιστεί στην τιμή των κλιματιστικών  ή θα δοθεί ξεχωριστά Στον πίνακα Δ2 ? Οι απορροφητήρες  Θα χρειαστεί να τοποθετηθούν  και αν ναι τι εργασίες θα απαιτηθούν (ξυλουργικές, μπουρί εξαγωγής κτλ.) Οι  ηλεκτρικές συσκευές  θα παραδοθούν στα διαμερίσματα στην αρχική του συσκευασία ή θα πρέπει να γίνει και κάποιου […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ITB08/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την  προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στον Νομό Ιωαννίνων», ITB08/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο που αφορά στην προμήθεια ειδών οικιακού εξοπλισμού στο νομό […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΙΤΒ09/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στον Νομό Αττικής», ITB09/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ) στον Νομό Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ITB07/2020

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στον Νομό Ιωαννίνων», ITB07/2020 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο που αφορά στην προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στον Νομό […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ06/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ06/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow