ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

TENDER ITB2 RESULTS

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ2 για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Συμμόρφωση του Αλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “Νικολινάκος – Λαρδάς & Συνεργάτες”. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITYNOW ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR)»

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον επωφελή, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Προσφορά με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμμόρφωση του Aλληλεγγύη – SolidarityNow με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)», εφεξής ο «Διαγωνισμός». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB1

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ1 για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείο», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία Argos Security. Το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα επιφανείας περίπου 700 τ.μ., όπου λειτουργεί Κέντρο Αλληλεγγύης, από 1/3/2018 […]

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ7

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ7 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη» ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Argos Security.

Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαγωνισμού ΙΤΒ9

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ9 «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΑΝΑΞ A. E. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ6

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ6 «Μίσθωση έως 30 Οχημάτων τύπου van 9 θέσεων για ένα έτος» την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Σγουράκης Βασίλειος Voyager. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του Δευτέρου Ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείου» στην Αθήνα». Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow