ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ματαίωση των διαγωνισμών ΙΤΒ04/2020 και ΙΤΒ05/2020

Κείμενο: Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020, καθώς και του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020, λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών προς αξιολόγηση. Tο Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ05/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά με τον διαγωνισμό για την “Προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης” παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα παρακάτω: Διευθύνσεις διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αν υπάρχει λειτουργικό ασανσέρ σε κάθε οικοδομή και όροφο του εκάστοτε διαμερίσματος Ενημέρωση για το τι προϊόντα προορίζονται ανά διαμέρισμα Αν απαιτείται αποσυσκευασία και απομάκρυνση συσκευασιών από τα […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020

SolidarityNow                                                                                           Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3724 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  «Διαγωνισμό για την […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020

SolidarityNow                                                                                           Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 Ταχ. Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα                        Αρ.Πρωτ:     3722 Τηλ: 210 6772500 Fax: 210 6772509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solidaritynow.org ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ «Διαγωνισμό για την  […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP01/2020

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP01/2020 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία EXPRESS FACILITY MANAGEMENT – ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Το Σωματείο, Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RFP01/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών ζητείται η υποβολή και σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε usb stick. Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε CD ?ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όλα τα αρχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) αποθηκευμένα σε USB STICK το οποίο εμπεριέχεται στους αντίστοιχους κλειστούς […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», RFP01/2020

Αλληλεγγύη SolidarityNow 3η Σεπτεμβρίου 24, 10432, Αθήνα Τηλ: 210 6772500,  Fax: 210 6772509 www.solidaritynow.org   Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 Αρ.Πρωτ. Εξερχ.  3672 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική» ,  RFP01/2020 Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την στέγαση ανήλικων προσφύγων το SolidarityNow αναζητά μηχανικούς για την αυτοψία διαμερισμάτων προς μίσθωση (8 στην Αθήνα και 4 στην Θεσσαλονίκη). Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα υπογραφής σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την pro bono παροχή των υπηρεσιών ή την χρέωση με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την στήριξη του […]