ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικηγόρος

SN is seeking for two qualified and experienced lawyer, dealing with a wide range of law matters, that people facing multiple discriminations and marginalities have to address. These positions will be based in Thessaloniki Solidarity Center, catering for TSC beneficiaries. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Εργασιακός Σύμβουλος

SN is seeking a competent officer able to set up and manage a diversified and quality employability support service within Thessaloniki Solidarity Center. For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Λογιστής

To assist Thessaloniki Solidarity Center beneficiaries with their fiscal, administration and taxation needs To support financial administration and projects day to day work For the detailed job description, see here

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Διερμηνέας

As a part of a dynamic team of Thessaloniki/Central Macedonia, the Interpreter under the supervision of the Project Manager will carry out the following activities: Provide interpretation services from Arabic and/or Kurdish and/or Farsi or Pashtu or Urdu to Greek/English and vice versa to facilitate communication with asylum seekers and refugees; Travels to/from offices and other […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη/Μακεδονία

Κοινωνικός Επιστήμονας

The post holder will be part of a wide multi-disciplinary team, in charge of assessing and managing the various needs of third country nationals at the field level. (S)he will be available to work on evening shifts and/or weekends on a rotating basis, occasionally providing case management to the beneficiaries of the project. The ideal […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη/Μακεδονία

Κοινωνικός Επιστήμονας

Ο κάτοχος της θέσης, ως μέρος μιας ευρείας διεπιστημονικής ομάδας, θα είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση και διαχείριση των αναγκών των υπηκόων τρίτων χωρών στο πεδίο. Θα είναι διαθέσιμος/η να εργαστεί σε απογευματινές/βραδινές βάρδιες ή / και τα Σαββατοκύριακα, εκ περιτροπής. Θα είναι ο πρωταγωνιστής των δράσεων δρόμου (street work) και θα αποτελεί το κύριο […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Διερμηνέας

Ως μέρος μιας μικρής αλλά δυναμικής ομάδας στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, ο/η διερμηνέας υπό την εποπτεία του Project Manager (Υπεύθυνος Έργου), θα διεξάγει τις ακόλουθες δραστηριότητες: • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από τα Αραβικά και / ή τα Κουρδικά ή / και Φαρσί ή Παστού ή Ουρντού σε Ελληνικά / Αγγλικά και αντίστροφα, για να […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Driver

As a part of a small but dynamic team in Athens or Thessaloniki, the Driver will carry out the following activities: Provide transport to Solidarity Now project or programme staff, associates, partners, guests, visitors and beneficiaries with the organization’s designated cars; Drives Solidarity Now’s vehicles to/from authorized destinations upon request and according to the information […]

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη